Wydarzenie

1000 NOWYCH KSIĄŻEK

25 września 2019

W najbliższym czasie księgozbiór Biblioteki Biecz powiększy się o ok. 1000 nowych książek na łączną kwotę 29 950 zł. Biblioteka otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki pochodzące z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.