Wydarzenie

Atrakcja we wnętrzu Biblioteki

17 grudnia 2018

Biblioteka zajmując pomieszczenia dawnej synagogi, pozostaje w obowiązku zachowania materialnego żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Historia bieckich Żydów to także historia naszego miasta. Stąd też starania Biblioteki o środki na konserwację, która miała na celu zatrzymanie procesu niszczenia polichromii, które były w bardzo złym stanie technicznym. Został zabezpieczony i przywrócony ich pierwotny wygląd. Konserwacji poddano zasadnicze elementy dekoracyjne, które kiedyś zdobiły główną salę modlitw dla mężczyzn rozmieszczone na dwóch ścianach – na wschodniej malowidło z przedstawieniem rozsuniętych po bokach wnęki mieszczącej aron-ha-kodesz zasłon z frędzlami przewiązanymi sznurem i na ścianie zachodniej unikatowe malowidło z przedstawieniem widoku na świątynię Salomona w Jerozolimie. Odnowiono także górny pas wzdłuż linii stropu z Inskrypcjami i gwiazdami Dawida.  Malowidła będzie można oglądać po zakończeniu prac budowlanych.

Prace konserwatorskie wykonała dyplomowana konserwator dzieł sztuki p. Agata Mamoń – Prokop.

Całkowita wartość zadania: 57.000,23 zł

30 000 zł – dotacja przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków na zadanie Biecz, dawna Synagoga (XIX w.): konserwacja i aranżacja malowideł.

7 000 zł dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu Ochrona zabytków Małopolski na zadanie Biecz, Synagoga Talmud-Tora, 1924-1927, aranżacja i konserwacja malowideł ściennych.