Aktualności

Kolejne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę

12 kwietnia 2018

Pod koniec ubiegłego roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wnioski na konserwacje i aranżację malowideł  ściennych znajdujących się w lokalu Biblioteki. Wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 000 zł, a  na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu Ochrona zabytków Małopolski przyznano dotację w wysokości 7 000 zł. Ogólna wartość zadania to 57 000 zł.

Pozyskane środki pozwolą na zachowanie materialnego żydowskiego dziedzictwa kulturowego, jakim jest dawna synagoga, zatrzymanie procesu niszczenia polichromii, które są w bardzo złym stanie technicznym. Pozwolą na przywrócenie pierwotnego wyglądu tego fragmentu synagogi, zabezpieczenie i utrwalanie jej malarskiego wystroju. Dekoracje ścienne w zabytkowym budynku synagogi są tym, co ten zabytek wyróżnia. Malowidła, w tym unikatowy obraz Świątyni Jerozolimskiej, które kiedyś zdobiły główną salę modlitw dla mężczyzn, wymagają dzisiaj natychmiastowej interwencji, a po odnowieniu będą ozdobą wyremontowanej Biblioteki i świadectwem bieckiej historii.

Dziękujemy Pani Poseł Barbarze Bartuś oraz Zarządowi Województwa Małopolskiego, Marszałakowi Panu Jackowi Krupie, Wicemarszałkom Panu Stanisławowi Sorysowi, Panu Wojciechowi Kozakowi, Panu Leszkowi Zegździe, Panu Grzegorzowi Lipcowi za docenienie naszych działań i wsparcie starań o upamiętnienie dziedzictwa kulturowego Biecza.