Wydarzenie

Lekcja biblioteczna

24 stycznia 2018

Dnia 24 stycznia uczniowie kl. 4  Szkoły Podstawowej w Racławicach odwiedzili naszą Bibliotekę. Celem spotkania było zapoznanie się z funkcją i księgozbiorem MiGBP w Bieczu.       W części teoretycznej dzieci poznały podstawowe funkcje biblioteki,  takie jak gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. W części praktycznej uczniowie sami wyszukiwali potrzebne informacje o książkach korzystając z katalogu online biblioteki. Na zakończenie dzieci otrzymały fragmenty popularnych książek dziecięcych do czytania i zakładki do książek.