Wydarzenie

Lekcja Biblioteczna o Bibliotece

20 grudnia 2017

Dnia 20 grudnia b.r. uczniowie 5, 6 i 7 klasy Szkoły Podstawowej w Racławicach wzięli udział w lekcji bibliotecznej. Tematem spotkania była wiedza na temat roli jaką pełni Biblioteka. Uczniowie dowiedzieli się o historii bibliotek i książek. Zapoznali się z księgozbiorem znajdującym się w czytelni i wypożyczalni.  W części praktycznej spotkania uczniowie poznali katalog online biblioteki w Bieczu. Każdy z uczestników spotkania wyszukiwał informacje o książkach w katalogu elektronicznym. Na zakończenie uczniowie otrzymali zakładki  do książek i plakaty z fragmentami opowiadań do czytania.