Wydarzenie

NA MARNE - biblioterapia

26 listopada 2019

Na poniedziałkowej biblioterapii zgłębialiśmy temat marnotrawstwa.  Podopieczni Warsztatu Terapii w Bieczu w grupach zastanawiali się na tym co najczęściej marnujemy. Potem wspólnie dyskutowali nad przyczynami marnotrawstwa oraz sposobami unikania go.  Zajęcia zostały  przeprowadzone
w oparciu o książkę Marty Sapały NA MARNE.