Dział Opracowań i Gromadzenia Zbiorów

Dział zajmuje się zakupem, opracowywaniem, katalogowaniem oraz ubytkowaniem księgozbioru Biblioteki Biecz, zbiorów specjalnych, jak również literatury obcojęzycznej. Dokonuje zakupu woluminów ze środków własnych oraz ze Środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Odpowiada ponadto za centralny zakup księgozbioru: dla placówki macierzystej w Bieczu oraz dla czterech filii: w Binarowej, w Libuszy, w Rożnowicach i w Głębokiej. Czuwa także nad zakupem nowości wydawniczych, kontynuowanych serii oraz udostępnianiem ich w katalogu.