Wydarzenie

Pozyskane dofinansowania w 2018 roku. Projekty realizowane przez Bibliotekę Biecz

17 lipca 2018

I.

Zadanie pn. Biecz, Synagoga Talmud-Tora, 1924-1927, aranżacja i konserwacja malowideł ściennych.
Całkowita wartość zadania: 57.000,23 zł

30 000 zł – dotacja przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków

 

 

 

7 000 zł dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu Ochrona zabytków Małopolski

 

 

 

 

 

II.

Podróż za jeden uśmiechprojekt realizowany ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Otrzymane środki w wysokości 9 500 zł. Wartość całkowita projektu 12 200 zł.

 

 

 

 

 

III.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
– 
zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 16 030 zł. Wartość całkowita zadania 28 625 zł.

 

 

 

IV.

Mała książka – Wielki człowiek. Trzylatki Projekt realizowany na podstawie porozumienia o współpracy Instytutu Książki z Biblioteką Biecz.