Wydarzenie

"Słowniki i inne tajniki…"

15 marca 2019

 

Dnia 15. marca 2019 roku odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieczu pt. „Słowniki i inne tajniki…”.  Celem zajęć było wzbogacenie wiadomości uczniów o słownikach (rodzaje i budowa) oraz kształcenie poprawnego i sprawnego posługiwania się słownikami. Uczniowie wysłuchali krótkiej historii skąd wywodzą się słowniki, a następnie poznali jego budowę, rodzaje i podstawowe zasady korzystania z nich. Kolejnym etapem były ćwiczenia praktyczne dotyczące wyszukiwania haseł i pojęć. Uczniowie bardzo szybko wykonywani poszczególne zadania i rozwiązywali słownikowe zagadki. Na zakończenie dzieci zwiedziły pomieszczenia biblioteczne, zapoznały się z księgozbiorem i obejrzały wizualizację projektu bieckiej biblioteki, która już wkrótce zostanie otwarta.