Wydarzenie

ANDRZEJ BUSZA - SPOTKANIE AUTORSKIE

21 czerwca 2018

22 czerwca Biblioteka Biecz gościła w swoich murach wielokrotnie nagradzanego w Polsce i za granicą poetę, historyka literatury i krytyka – Andrzeja Buszę.  Jego barwną biografię przybliżył uczestnikom spotkania profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz długoletni znajomy samego poety – dr hab. Janusz Pasterski.

Andrzej Busza, urodzony w Krakowie, obecnie mieszka w Vancouver, gdzie został wykładowcą, a następnie profesorem literatury angielskiej w University of British Columbia w Vancouver. Wczesne lata młodości spędził na Bliskim Wschodzie, następnie emigrował do Anglii, gdzie ukończył edukację na uniwersytecie w Londynie. Andrzej Busza jest poetą dwujęzycznym, lecz jego wiersze skierowane są głównie do polskiego odbiorcy.

Podczas spotkania Andrzej Busza przedstawił swoją twórczość i opowiedział jacy ludzie oraz wydarzenia były i są nadal dla niego inspiracją. Poeta poświęcił również wiele refleksji wpływowi emigracji na wyraz artystyczny swoich literackich dokonań. Publiczność miała możliwość wysłuchać kilku wierszy autorstwa A. Buszy, lecz największe wrażenie na obecnych wywarło czytanie wraz z J. Pasterskim tomiku poetyckiego pt. „Kohelet”.

Tematyka spotkania wywołała żywe zainteresowanie słuchaczy, co dało wyraz ciekawej dyskusji na temat życia i pracy za granicą, trudności związanych z tworzeniem w obcym języku, poczuciu tożsamości narodowej oraz „kulturowej schizofrenii”, której autor doświadczał na początku swego pobytu w Kanadzie.