Wydarzenie

Warsztaty "Marszałek Piłsudski i jego tajemnice"

14 maja 2018

11 maja 2018 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu po raz kolejny zorganizowała warsztaty zatytułowane: Marszałek Piłsudski i jego tajemnice, w których wzięli udział uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieczu. Warsztaty przygotowane zostały na podstawie scenariusza dr Wandy Matras-Mastalerz w ramach akcji Książka i Róża.

Zajęcia nastawione były na edukację z zakresu historii Polski, miały na celu przybliżyć dzieciom postać Józefa Piłsudskiego oraz zwrócić ich uwagę na istotę postawy patriotyzmu w życiu każdego człowieka.

Uczniowie doskonale poradzili sobie z tematyką zajęć, mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą oraz zdobycia nowych umiejętności takich jak poprawne składanie flagi Polski.

Na zakończenie każdy uczeń otrzymał pieczątkę w kształcie róży na pamiątkę uczestnictwa w akcji Książka i Róża.