Wydarzenie

Warsztaty "Marszałek Piłsudski i jego tajemnice"

30 kwietnia 2018

27 kwietnia 2018 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu odbyły się warsztaty zatytułowane: Marszałek Piłsudski i jego tajemnice wg scenariusza dr Wandy Matras-Mastalerz – specjalisty w dziedzinie biblioterapii, na które zaproszeni zostali uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieczu. Warsztaty te zorganizowane zostały w ramach 17. Edycji Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”.

Zajęcia miały na celu przybliżyć dzieciom postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, wzmocnić poczucie tożsamości narodowej oraz przywiązanie do historii i tradycji. W celu zapoznania się z bohaterem odczytaliśmy fragmenty książki Wojciecha Widłaka pt „Komendant wolnej Polski”. Na zajęciach rozmawialiśmy również o miłości do ojczyzny oraz szacunku do polskich symboli narodowych. Oprócz wielu ciekawostek dotyczących głównego bohatera naszego spotkania dzieci dowiedziały się także, że istnieje specjalny protokół składania polskiej flagi. Po krótkim filmie instruktażowym uczniowie podzieleni na grupy starali się poprawnie złożyć flagę Polski.

Spotkanie zakończyliśmy rozmową na temat patriotyzmu oraz cech współczesnego patrioty. Za udział w zajęciach dzieci otrzymały przypinki upamiętniające udział w akcji „Książka i Róża” oraz pieczątki w formie czerwonej róży.