Wydarzenie

Warsztaty z Wandą Matras-Mastalerz

25 maja 2018

„Polski superbohater – Marszałek Józef Piłsudski i jego tajemnice”

23 maja 2018 r. w Czytelni MiGBP w Bieczu odbyła się lekcja pt.: „Polski superbohater – Marszałek Józef Piłsudski i jego tajemnice”. Lekcje przygotowała i przeprowadziła wg własnego scenariusza dr Wanda Matras-Mastalerz z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieczu.

Tematyka zajęć została wybrana ze względu na przypadającą w tym roku 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem warsztatów była edukacja z zakresu historii Polski, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży, podkreślenie roli patriotyzmu w życiu jednostki oraz ogółu oraz bliższe zapoznanie się z głównym bohaterem zajęć – Marszałkiem Józefem Piłsudskim. Uczniowie mieli możliwość zgłębić swoją wiedzę na temat swojej ojczyzny, utwierdzić się w przekonaniu o wartościach jakie niesie ze sobą postawa patriotyzmu w życiu codziennym oraz poznać rolę symboli narodowych. Młodzież mogła również sprawdzić w praktyce swoją wiedzę na temat właściwego składani polskiej flagi. W tym celu obejrzeli krótki film instruktażowy przedstawiający specjalny protokół składania flagi narodowej.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zdobytych wiadomości na temat polskiego bohatera narodowego – Marszałka Józefa Piłsudskiego.