Wydarzenie

XXV Ogólnopolski Konkurs Fotografii Portret 2020

15 września 2020

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest PORTRET.

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć. Format prac: od 20×30 cm do 40×50 cm.

Zdjęcia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 60 zł. Każdy uczestnik otrzyma katalog, w którym znajdą się zdjęcia zakwalifikowane na wystawę.

Nagrody
• I nagroda: 2.000 zł
• II nagroda: 1.400 zł
• III nagroda: 1.000 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 1 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu