Wydarzenie

Zbigniew Masternak - warsztaty z pisania scenariuszy

6 listopada 2017

W piątek 3 listopada br. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu odbyły się warsztaty z pisania scenariuszy filmowych. Spotkanie poprowadził Zbigniew Masternak – pisarz, autor scenariuszy filmowych, reportażysta, autor wielu książek, najważniejsze z nich to: Kniaź, Chmurołap, Niech żyje wolność, Scyzoryk, Nędzole oraz autobiograficzny cykl powieściowy Księstwo. Jego książki i opowiadania były przetłumaczone na kilkanaście języków. Pisarz jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in. Nagrody im. Władysława Orkana, którą otrzymał za wybitną twórczość literacką.

Uczestnikami warsztatów była młodzież z okolicznych szkół: uczniowie klas 7 ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
w Rożnowicach i Binarowej. Towarzyszyli im opiekunowie: Pani Sylwia Kleszyk, Pani Elżbieta Białoń-Rybka, Pani Bogumiła Matjas, Pani Agnieszka Pyznar oraz Pani Daniela Płazińska.

Uczniowie, po krótkim wprowadzeniu, mieli za zadanie stworzyć opowiadanie, które potencjalnie mogło być scenariuszem do filmu. Uczestnicy mieli wykorzystać w swej pracy fakty historyczne związane z Bieczem oraz samo miasto, jako miejsce rozgrywania się akcji. Przy tworzeniu scenariusza młodzież musiała wykazać się swoją kreatywnością, wymyślić ciekawy pomysł na scenariusz oraz umiejętnie go przedstawić. Powstało bardzo dużo ciekawych opowiadań. Wiele osób przeniosło nas w świat fantazji, odkryło miejsca w Bieczu owiane tajemnicą i grozą.

Z pewnością warsztaty wzbogaciły wiedzę uczniów na temat pisania scenariuszy czy powstawania filmu, ale też pokazały im jak zwykłe, ziemskie problemy pokazać tak, by stały się one genialnym materiałem na nietuzinkowy film czy książkę.

 

PROWADZĄCY WARSZTATY WYRÓŻNIŁ DWA POMYSŁY NA SCENARIUSZ:

WARSZTATY 1

WARSZTATY 2