Projekt

Biblioteka Biecz z dotacją w kwocie 107 300 zł na realizację projektu Literacki Biecz Wacława Potockiego

9 września 2021

W lipcu bieżącego roku Biblioteka Biecz złożyła do Narodowego Centrum Kultury wniosek na realizację projektu kulturalno-czytelniczego „Literacki Biecz Wacława Potockiego”. Przeszedł on pozytywną ocenę merytoryczną i zyskał dofinansowanie w kwocie 107 300,00 zł na realizację działań w cyklu dwuletnim.

Kwotę około 5,4 mln zł Narodowe Centrum Kultury przekaże 49 bibliotekom publicznym w 14 województwach na działania podejmowane w ramach konkursu BLISKO, stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Decyzję o przyznaniu dofinansowań projektom najlepiej ocenionym w konkursie, przeprowadzonym i rozstrzygniętym przez NCK, podjął Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński.

Projekt „Literacki Biecz Wacława Potockiego” przewiduje szerg działań kulturalnych
i czytelniczych skupionych wokół postaci wybitnego barokowego poety związanego z Bieczem. W roku bieżącym przewidujemy spotkania autorskie, koncerty, wykłady naukowe, konkursy plastyczne oraz literackie. W roku przyszłym w ramach projektu odbędzie się nowa inicjatywa kulturalna w Bieczu o charakterze festiwalowym „Potocki Biecz Festiwal”.

Kluczowym celem projektu „Literacki Biecz Wacława Potockiego” jest promocja czytelnictwa, a także – w perspektywie przeszłości – budowanie trwałego partnerstwa w zakresie animacji kultury w środowisku lokalnym. Chcemy wspierać czytelnictwo poprzez wprowadzanie nowoczesnych form kontaktu z literaturą, które zaangażują czytelników oraz pozyskają nowych, dotychczas nieaktywnych. Poprzez te literackie i pozaliterackie formy kontaktu z książką chcemy nie tylko popularyzować zapomnianą twórczość Wacława Potockiego, ale również jego związki z Bieczem. Pragniemy też kreować postawy czytelnicze, budując i wzmacniając kulturę czytelniczą. Wybór Wacława Potockiego na patrona naszego projektu ma na celu dialog przeszłości z teraźniejszością.