Projekt

Biblioteka Biecz zrealizowała projekt "Sieć na kulturę"

29 kwietnia 2021

27 kwietnia 2021 roku Biblioteka zakończyła warsztaty „Bezpieczne zachowania w sieci”. Odbywały się one w ramach projektu „Sieć na kulturę”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Projekt realizuje Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Głównym celem projektów Sieć na kulturę jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W zajęciach online uczestniczyła młodzież w wieku 10-14 lat ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieczu im. bpa Marcina Kromera, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy. Cykl szkoleń obejmował 31 godzin lekcyjnych warsztatów online, na których wzbogacaliśmy się o nową wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w sieci.

Dziękujemy uczestnikom i rodzicom za zaangażowanie, chęci i mile spędzony czas na nauce przez zabawę!