Konkurs

KONKURS INICJATYW SPOŁECZNYCH

15 października 2021

Biblioteka Biecz ogłasza konkurs dla uczniów szkół średnich na wyłonienie inicjatyw społecznych. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Literacki Biecz Wacława Potockiego”, dzięki uzyskaniu dotacji z Narodowego Centrum Kultury: projekt BLISKO w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Kierunku Interwencji 4.1. W ramach działań pragniemy ugruntować partnerską współpracę w zakresie animacji kultury w środowisku lokalnym. Chcemy odpowiedzieć na lokalne potrzeby kulturalne mieszkańców i wraz z partnerami stworzyć takie inicjatywy, które przyciągną zarówno okolicznych mieszkańców jak i turystów.

REGULAMIN KONKURSU

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie bieckich szkół średnich.
 2. Tematem konkursu jest inicjatywa z zakresu szeroko rozumianej kultury; działania artystyczne, rekreacyjne, edukacyjne, integracyjne, multimedialne oraz poświęcone dziedzictwu kulturowemu.
 3. Celem konkursu jest rozbudzenie inicjatyw społecznych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców wsi; wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców Gminy Biecz ; podniesienie atrakcyjności miasta.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie pomysłu inicjatywy społecznej.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać opis planowanej inicjatywy; sposób realizacji, zaangażowanie uczniów; przewidywane efekty i korzyści, kosztorys planowanej inicjatywy.
 6. Koszt zorganizowania jednej inicjatywy nie może przekraczać kwoty 5.500 zł brutto.
 7. Inicjatywy mogą być opracowywane indywidualnie jak również zbiorowo.
 1. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 2. Wyboru prac i przyznania statuetek im. Wacława Potockiego dla uczestników dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo reprodukowania i publikowania prac w środkach masowego przekazu, na stronach www i profilach FB Biblioteki Biecz, Gminy Biecz oraz Instagramie; wykonywania dokumentacji w formie katalogów, filmów wideo oraz wszelkich materiałów promocyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego.
 2. W konkursie zostaną wyłonione dwa najlepsze pomysły na inicjatywę społeczną, które będą realizowane w czerwcu 2021 roku podczas trwania festiwalu pn. „Potocki Biecz Festival”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Nadsyłanie prac do 15.11.2021 r. na adres: Biblioteka Biecz, ul. Rynek 20, 38-340 Biecz. Ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste wręczenie statuetek im. Wacława Potockiego uczestnikom odbędzie się 26.11.2021 r. w czytelni Biblioteki Biecz o godz. 10:00.

http://www.biblioteka.biecz.pl/wp-content/uploads/2021/10/zgoda-ogólna-na-uczestnictwo-wizerunek-1.pdf

http://www.biblioteka.biecz.pl/wp-content/uploads/2021/10/Klauzula-informacyjna-konkurs-1.pdf