KONKURS PLASTYCZNY „Kicia Kocia - ilustracja do książki Anity Głowińskiej

Na prace plastyczne czekamy do 13 czerwca 2022 r.

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
 • promocja czytelnictwa wśród dzieci,
 • rozbudzenie zainteresowania biblioteka i książką,
 • rozwijanie kreatywności i talentów plastycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • alternatywna forma spędzania czasu wolnego,
 • zachęcenie do czytania książek razem z rodzicami.

  Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5 i 6 lat z ZSP w Libuszy
  2. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ilustracje do książki z serii „Kicia Kocia” Anity Głowińskiej
 2. Technika wykonania pracy – dowolna
  4. Format pracy – A4.
  5. Pracę należy złożyć w przedszkolu do dnia 13.06.2022 r. (poniedziałek). Prace dostarczane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
  Ocena prac konkursowych:
 • prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem,
 • kreatywność i wyobraźnia,
 • estetyka wykonania,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • wkład pracy własnej.

  Informacje dodatkowe:
 1. Dla laureatów za zajęcie I, II, III miejsca dyplomy i atrakcyjne nagrody.
  2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia oraz spotkają się z maskotką Kici Koci w Bibliotece Biecz Filii w Libuszy podczas wspólnego czytania bajek z serii „Kicia Kocia”.
  3. Wyniki konkursu ogłoszone będą 20.06.2022 r. (poniedziałek) podczas spotkania w Bibliotece Biecz Filii w Libuszy.
  4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy lub upublicznianie bez roszczeń do nich praw autorskich.

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonej pracy konkursowej.

Organizatorzy konkursu:
mgr Ewelina Skrzypiec Biblioteka Biecz Filia w Libuszy