Aktualności

„Mała i wielka” ojczyzna Wacława Potockiego – dr hab. Andrzej Borkowski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – wykład naukowy

25 października 2021

29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU, GODZ. 10:00

Wykład naukowy przeprowadzony przez historyka literatury będzie jednym z fundamentalnych działań edukacyjnych mających na celu przybliżyć młodzieży postać Wacława Potockiego, jednego
z najwybitniejszych pisarzy barokowych. Wacław Potocki jest tym pisarzem, którego twórczość w procesie historycznoliterackim trochę „zniknęła”. Jest czytany przez literaturoznawców, a mniej przez młodzież. Wykład przedstawi związki Wacława  Potockiego, zarówno z Bieczem, jak i ze współczesnością.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu BLISKO przyznało dotację 49. projektom. Biblioteka Biecz otrzymała dofinansowanie w kwocie 107.300,00 zł.

„Literacki Biecz Wacława Potockiego”, którego liderem jest Biblioteka Biecz realizowany jest we współpracy z partnerami: Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu, Zespołem Szkół Zawodowych w Bieczu, Muzeum Ziemi Bieckiej oraz Bieckim Centrum Kultury. Projekt objął Patronatem Honorowym Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz.