Aktualności

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

16 kwietnia 2021

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle jest szkołą publiczną, bezpłatną, kształcącą w zawodach medycznych i społecznych. Obecnie prowadzimy nabór w zawodach: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, asystent osoby niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny – kształcenie od września 2021 r.

Nasi słuchacze to osoby w wieku od 19 do 65 lat. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Osoby pracujące mogą mieć zaliczoną pracę zawodową w poczet praktyk po spełnieniu określonych wymagań. Szczycimy się 100 % zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wymagane jest 50% obecności słuchacza na zajęciach.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły powinna złożyć następujące dokumenty:
• oryginał lub odpis notarialny świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura)
• kwestionariusz kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły
• zaświadczenie z Zakładu Medycyny Pracy (skierowanie do badania wydaje szkoła, koszt badań ponosi szkoła)

Wszyscy słuchacze są bezpłatnie ubezpieczeni od następstw wypadków a osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego a są powyżej 26 r.ż mogą być ubezpieczeni przez szkołę. Za wysokie wyniki w nauce, działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego słuchaczom przyznawane są stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.
W czasie pandemii COVID – 19 nauka jest prowadzona zgodnie z wytycznymi w sposób hybrydowy lub zdalny.
W szkole panuje przyjazna atmosfera, nauczyciele są wysoko wykwalifikowani i bardzo pomocni zarówno przy zdobywaniu wiedzy, umiejętności jak i w sprawach organizacyjnych.

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły. Do szkoły można zapisać się również online. Wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie dostępne na stronie szkoły https://mspjaslo.pl/rekrutacja-online/. Skontaktuje się z Państwem pracownik sekretariatu i udzieli szczegółowych informacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerami telefonów: 13 446 82 49, 13 44 685 71 (sekretariat).