Wydarzenie

Nagrodzeni i wyróżnieni podczas XX gali Mostów Starosty

27 maja 2022

We wtorek 24 maja w gorlickim dworze Karwacjanów odbyła się jubileuszowa XX gala Mostów Starosty. W tym roku statuetka trafiła do Ewy Wachowicz. Wyróżnienie otrzymała Pani Elżbieta Knapik, dyrektor Biblioteki Biecz za: za osobiste zaangażowanie w rewitalizację obiektu bieckiej książnicy i osiągnięcia w upowszechnianiu czytelnictwa. Pani Elżbieta Knapik jako dyrektor Biblioteki Biecz zasłużyła się nie tylko jako koordynatorka przebudowy i rozbudowy biblioteki, ale także jako inicjatorka i animatorka życia kulturalnego w Bieczu.

Kapituła wyróżniła ponadto Natalię Hładyk – za konsekwencję w popularyzacji kultury łemkowskiej,  Roberta Motykę  za aktywność i wszechstronność w lokalnej działalności kulturalnej oraz Michała Szarowicza za znaczące osiągnięcia twórcze w zakresie kompozycji i aranżacji muzyki współczesnej.

Przęsłem 2022 za osiągnięcia w dziedzinie poezji i w prozie wyróżniono pochodzącą z Racławic poetkę i pisarkę Urszulę Honek.

Źródło zdjęć: Starostwo Powiatowe w Gorlicach