Wydarzenie

Promocja książki Macieja Polaka „Zagrożenie tureckie w świetle listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera (1566-1571)”

16 maja 2022

Korespondencja dwóch humanistów może mieścić w sobie spory potencjał badawczy dla historyków. Udowodnił to w Bibliotece Biecz Maciej Polak podczas promocji swojej książki „Zagrożenie tureckie w świetle listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera (1566-1571)”. W piątek, 13 maja, miało bowiem miejsce spotkanie wokół wspomnianej książki. Autor związany ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego bardzo zajmująco nakreślał wątek korespondencji pomiędzy Marcinem Kromerem a Jerzym z Tyczyna.

Problem zagrożenia tureckiego był dla Europy w XVI wieku niebagatelny. Autor książki bardzo interesująco go przybliżył i przedstawił z pozycji polskiego dyplomaty przebywającego w Rzymie. Pomimo że tematyka relacji osmańsko-chrześcijańskich jest już dość dobrze opracowana, ten młody historyk analizuje go z zupełnie innej perspektywy badawczej. Zachęcamy do lektury!

Maciej Polak pochodzi z Biecza, jest absolwentem bieckiego LO i doktorantem Szkoły Doktorskiej UR. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na okresie panowania dwóch ostatnich Jagiellonów.