Wydarzenie

Uczniowie z bieckiej jedynki w naszej bibliotece

9 października 2020

Druga wizyta  uczniów z bieckich Szkół Podstawowych, w ramach zwiedzania biblioteki, to wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1: Oddziałów a i b klasy I. Zwiedzanie placówki połączone było z czytaniem edukacyjnych książek. We wspólną lekturę zaangażowane zostały przedstawicielki Urzędu Miejskiego w Bieczu: Pani Magdalena Gorzkowska – kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, która zgodnie z zakresem prowadzonej w urzędzie działalności, czytała dzieciom książki stematyzowane wokół troski o środowisko: „Zasady na odpady”, „Uff! Jak dbać o powietrze”. Z kolei Pani Jolanta Tumidajewicz (Referat Finansowo-Budżetowy) przeczytała uczniom tekst o właściwym zachowaniu:  „Bon czy ton. Savoir vivre dla dzieci”, która również była dla nich w innym wymiarze pouczająca. Uczniowie doświadczyli także być może pierwszego kontaktu z językiem niemieckim. W interpretacji bibliotekarki usłyszeli w tym języku „Wiersz o jesieni”.

Zapraszamy na kolejne rozwijające umysł wizyty w bibliotece!