Wydarzenie

Uroczyste otwarcie Biblioteki Biecz i Urzędu Miejskiego po remoncie i przebudowie

9 września 2021

6 września br. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego oraz przebudowanego obiektu Biblioteki Biecz i Urzędu Miejskiego w Bieczu, którego Gospodarzami byli Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz oraz Dyrektor Biblioteki Biecz Elżbieta Knapik. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, wnętrza biblioteki oraz biur Urzędu Miejskiego zostały poświęcone przez Księdza Dziekana, proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała Janusza Kurasza. W uroczystości uczestniczyli dostojni Goście:

– Wicewojewoda Małopolski – Pan Józef Leśniak,

– Radni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Pan Grzegorz Biedroń i Pan Stanisław Pasoń,

– Wicedyrektor Instytutu Książki – prof. Krzysztof Koelher,

– Starosta Powiatu Gorlickiego – Pani Maria Gubała,

– Radna Rady Powiatu Gorlickiego – Pani Iwona Tumidajewicz,

– Wiceburmistrz Jasła – Pani Elwira Musiałowicz-Czech,

– Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu – Pan Robert Kowalski,

– były Kierownik Delegatury WUOZ w Nowym Sączu – Pan Witold Król,

– Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Gorlickiego – Pan Tadeusz Mikrut,

– Proboszczowie bieckich parafii: Ksiądz Dziekan Janusz Kurasz oraz Ojciec Tomasz Michalik,

– Radni Rady Miejskiej w Bieczu wraz z Przewodniczącym Rady Panem Grzegorzem Nosalem,

– Sekretarz Gminy Biecz – Pan Jan Szkaradek,

– Skarbnik Gminy Biecz –  Pani Iwona Czeluśniak,

Środowisko bibliotekarskie reprezentowane było przez:

– Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – Pana Jerzego Woźniakiewicza,

– Dyrektor Biblioteki Kraków oraz dyrektorów bibliotek z Tarnowa, Oświęcimia, Dąbrowy Tarnowskiej, Nowego Sącza, Jasła i Gorlic

– Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Panią Żanetę Kubic,

– byłą Przewodniczącą SBP oraz obecna redaktor naczelną czasopisma „Bibliotekarz” – Panią Elżbietę Stefańczyk,

Panią Janinę Rutanę – wieloletnią dyrektor bieckiej biblioteki,

– wieloletnią Dyrektor Biblioteki w Nowym Sączu – Panią Marię Sosin.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli także:

– dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie – Pan Jakub Nowakowski,

– dyrektorzy instytucji towarzystw kulturalnych z Jasła, Gorlic i Biecza,

– dyrektorzy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych działających w Gminie Biecz,

– dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Biecz,

– osoby czynnie zaangażowane w realizację inwestycji: projektanci – Pani Karolina Czech i Pan Piotr Dybilas z Biura Architektonicznego „Czech Architektów”, Pani Agata Mamoń-Prokop – konserwator dzieł sztuki, Pan Krzysztof Przybyłowicz – znawca historii bieckich Żydów, Pani Barbara Wróbel – właściciel firmy ALANG oraz pracownicy Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Bieczu.

Na ręce Gospodarzy wpłynęły liczne listy gratulacyjne wyrażające słowa uznania dla zwieńczonej inwestycji. Słowa podziękowania od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odczytał Pan Profesor Krzysztof Koelher, z kolei w  imieniu Pani Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś list odczytał jej reprezentant, Pan Paweł Rąpała. Pani Jadwiga Wędrychowicz odczytała z kolei dwa ciepłe listy z Izraela: od Pani Roni Reiner oraz Malki Eichenstein.

Listy gratulacyjne dostępne w poniższych załącznikach:

List gratulacyjny od prof. Piotra Glińskiego – Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
List gratulacyjny od Pani Barbary Bartuś – Posła na Sejm RP
List gratulacyjny od prof. Krzysztofa Koehlera – Wicedyrektora Instytutu Książki
List gratulacyjny od Pani Marii Gubały – Starosty Powiatu Gorlickiego
List gratulacyjny od Pana Tomasza Makowskiego – Dyrektora Biblioteki Narodowej
List gratulacyjny od Pana Jerzego Woźniakiewicza – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – dla Burmistrza Biecza, Pana Mirosława Wędrychowicza
List gratulacyjny od Pana Jerzego Woźniakiewicza – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – dla Dyrektor Biblioteki Biecz, Pani Elżbiety Knapik
List gratulacyjny od Pani Barbary Budyńskiej – p.o. Przewodniczacej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
List gratulacyjny od Pani Doroty Woźnicy – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
List gratulacyjny od Pani Joanny Kalisz-Dziki – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
List gratulacyjny od Pana Leszka Palusa – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu

Uroczystość została uświetniona krótkim występem krakowskiego zespołu Legend of Kazimierz, po którym Goście zwiedzili bibliotekę oraz zabytkowe piwnice pod budynkiem biblioteki, gdzie mieści się ekspozycja stała „Żydzi Biecza. Historia i Zagłada”.

Nowo wybudowany obiekt został zaprojektowany przez Karolinę Czech. Estetyczne i nowoczesne wnętrza to wspólny projekt Karoliny Czech i Piotra Dybilasa z Biura Architektonicznego „Czech Architektów”. Łączy on nowoczesność z zabytkową tkanką. Całkowity koszt realizacji zadania (przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki i urzędu) zamknął się w kwocie 6.980.139,28 zł. Koszt modernizacji biblioteki wyniósł 4.224.524,29 zł, z czego dofinansowanie otrzymane w ramach programu rządowego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Infrastruktura bibliotek 2016-2020 stanowiła znacząca kwota 1.983.617,12 zł.

Składamy szczególne podziękowania Panu Premierowi, Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotrowi Glińskiemu za wsparcie finansowe, dzięki któremu udało się zmodernizować wnętrza naszej pięknej biblioteki. Słowa wdzięczności kierujemy także do Dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego, jak również do Organizatorów: Gminy Biecz. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Burmistrzowi Mirosławowi Wędrychowiczowi i Radzie Miejskiej w Bieczu, za potraktowanie biblioteki jako inwestycji, a nie jako kosztu. Świadczy to o niezwykłej mądrości i dbałości władz miasta o ważne potrzeby mieszkańców.


web counter